Politika privatnosti i politika kolačića – HR

Poštovani! .

Vaša registracija u Registru hrvatskih subjekata izvan Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Registar) omogućuje prikupljanje, pohranu i obradu Vaših osobnih podataka u Registru.

 

Voditelj obrade ovih podataka je Središnji državni ured za Hrvate izvan RH (dalje u tekstu: Ured). U Registru postoje dvije vrste zapisa o Vama kao fizičkoj osobi:

  • Korisnički profil (upisujete nakon registracije/registration u aplikaciju Registra)
  • Zapis člana Registra (upisujete i održavate kao „vlasnik“ nakon prijave/login u Registar)

Molimo da pažljivo pročitate uvjete pod kojima Ured prikuplja, pohranjuje i obrađuje Vaše osobne podatke, a u skladu s:

 

UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 27. travnja 2016.

o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

 

i to naročito člankom 13., u smislu pružanja sljedećih informacija Vama kao korisniku Registra, a u svojstvu „ispitanika“:

1. Voditelj obrade: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

2. Službenik za zaštitu podataka: Marija Pušić

3. Svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci su utvrđene Zakonom o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske“.

4. Pravna osnova za obradu:

Privola ispitanika koja se može svakodobno povući, a koja je vezana uz službene ovlasti Ureda iz Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

5. Kategorija ispitanika: pojedinci koji su se upisali u Registar

6. Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka:

Pretraživanje Registra je javno, pri čemu ispitanik sam odlučuje o opsegu njegovih osobnih podataka koji će biti dostupni drugima i to označavanjem podataka koji će biti dostupni („opt-in“ pristup)

7. Voditelj obrade NE namjerava osobne podatke prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji.

8. Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni: pohranjuju se trajno u Registru, uz mogućnost ispitanika (korisnika Registra) da u svakom trenutku zapise kojih je vlasnik (podaci u Registru i korisnički profil) privremeno deaktivira (učini nedostupnim) ili trajno obriše („pravo na zaborav“, članak 17. Uredbe).

9. Ispitanik (korisnik Registra) ima pravo pristupa svojim osobnim podacima, pravo na ispravak, brisanje i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i pravo na prenosivost istih. Podaci profila korisnika nisu javno vidljivi. Polja zapisa u Registar koja se odnose na osobne podatke su u upitniku jasno naznačena kao tajna, odnosno kao javno nedostupna.

10. Ukoliko ispitanik (korisnik Registra) želi deaktivirati ili obrisati svoje osobne podatke iz Registra, a nije u mogućnosti to sam učiniti, on/ona ima pravo u svakom trenutku postaviti takav zahtjev službenim obraćanjem voditelju obrade (Uredu)

11. Ispitanik (korisnik Registra) ima pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu, u ovom slučaju je to Agencija za zaštitu osobnih podataka (http://azop.hr/)

12. Registracija i prijava u Registar je za ispitanika (korisnika Registra) posve dobrovoljna, što ispitanik potvrđuje svojom suglasnošću na dnu ovoga obrasca.

13. Registracijom u Registru automatski se izrađuje profil ispitanika (korisnika Registra) u kojem se nalaze podaci koji omogućuju obradu (npr. korisničko ime, lozinka za pristup, e-mail adresa za obavijesti, uloga korisnika itd.). Ovi se podaci nikada ne objavljuju niti se prenose trećim stranama.

 

Klikom na gumb „Nisam suglasan!“ prekidate postupak registracije, pri čemu nikakav osobni podatak (uključivo računalna adresa s koje ste pristupili aplikaciji Registra) neće biti pohranjeni u bazi podataka Registra niti igdje objavljeni.

Klikom na gumb „Suglasan!“ omogućuje Vam se unos osobnih podataka u Registar, ali ne i njihova javna objava.

 

Popis osobnih podataka koji se prikupljaju u Registru:

  1. Ime i prezime
  2. Datum rođenja
  3. Adrese elektroničke pošte koje koristite
  4. Broj telefona
  5. URL LinkedIn profila
  6. URL Facebook profila

Za sve ove osobne podatke vrijedi uputa koja je uz svako polje upisa navedena u obrascu za prijavu u Registar:

VAŽNO za registraciju novog korisnika Registra putem korisničkog računa na drugim društvenim mrežama (Facebook, LinkedIn, G+ i sl.):
Nakon registracije novog korisnika Registra pomoću postojećeg korisničkog računa na drugim društvenim mrežama (Facebook, LinkedIn, G+ i sl.) sustav će pozdraviti novog korisnika Registra uz navođenje njegovog korisničkog imena koje koristi u određenoj društvenoj mreži. Navedeno korisničko ime je vidljivo samo korisniku Registra, nepromjenjivo je i služi samo za potrebe sljedećih jednostavnih prijava korisnika u Registar.

Unutar pozdravnog okvira postoji i opcija “Uredi moj profil”. Klikom na nju te unutar svog korisničkog profila u polje naziva „Nadimak“ potrebno je upisati nadimak po izboru korisnika Registra te pritisnuti gumb „Ažuriraj profil“ kako bi se spremile izmjene u profilu. Nadimak je zapravo korisničko ime korisnika Registra koje služi javnom prikazivanju njega kao korisnika Registra nakon što se upiše u Registar kao fizička osoba (primjerice, korisnikov će se nadimak-korisničko ime prikazivati pri rezultatima pretrage Registra, pri slanju poruka drugim korisnicima Registra i sl.).

 

 

Politika kolačića

 

„Kolačići“ su male datoteke koje internet stranica ili pružatelj usluga šalje i pohranjuje u memoriju vašeg računala kroz internet pretraživač (ukoliko je to s vaše strane omogućeno) što prilikom svakog novog posjeta pomaže bržem i učinkovitijem aktiviranju informacija, podataka i postavki koje ste već prethodno priopćili prilikom prošlih pristupa i korištenja naše stranice. Također, podaci koje „kolačići“ skupljaju pomažu nam razumjeti vaše preferencije na temelju prošlih i trenutnih aktivnosti koje poduzimate na našoj stranici i omogućuju nam da vam pružimo bolje korisničko iskustvo. Podaci prikupljeni na ovaj način ne omogućuju osobnu identifikaciju korisnika.

Kako prihvatiti ili odbiti kolačiće?

Uvijek možete blokirati upotrebu nekih ili svih kolačića koje koristimo na našoj web stranici, no to može utjecati na njenu funkcionalnost.

Okvir za postavke kolačića nalazi se na dnu ove stranice. Nakon odabira postavki, u svakom trenutku možete resetirati postavke kolačića također na dnu ove stranice.

Na poveznicama u nastavku možete pronaći informacije o tome kako promijeniti postavke za neke od najčešće korištenih web preglednika: Mozilla FirefoxGoogle ChromeMicrosoft Internet ExplorerApple SafariOpera.

 

Ukoliko ne želite da vaše računalo prima „kolačiće“ sa stranice www.registarhrvataizvanhrvatske.hr, možete ih isključiti u postavkama svog internetskog preglednika.

Molimo Vas da pitanja vezana uz zaštitu privatnosti pošaljete putem elektroničke pošte na privatnost@hrvatiizvanrh.hr.